Przegląd wykorzystywanych technologii

Backend
Czyli to co dzieje się po stronie serwera

PHP

Najpopularniejszy, stale rozwijający się język programowania służący do tworzenia stron internetowych oraz do budowania aplikacji webowych

1200px-Phalcon_logo

Phalcon

Framework do języka PHP cechujący się wysoką wydajnością oparty na architekturze MVC, dzięki nie mu aplikacje lub strony działają bardzo wydajnie oraz mają uporządkowaną architekturę. Jego wydajność w dużej mierze bierze się z tego, że jest on rozszerzeniem serwera WWW, które jest skompilowane do języka niskopoziomowego.

MySQL

System zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można przechowywać ogromne ilości powiązanych ze sobą danych w wygodny sposób oraz tworzyć do nich zapytania, co pozwoli na ich wykorzystanie.

Frontend
Czyli to co widzi użytkownik

html

HTML

HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe.

CSS

CSS

Język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) (X)HTML lub XML

JS

JavaScript

JavaScript jest skryptowym językiem programowania, wykorzystywany na stronach WWW. Odpowiada on za interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie formularzy czy za tworzenie elementów służących do nawigacji.

bootstrap

Bootstrap

Framework CSS, rozwijany przez programistów Twittera. Zawiera zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego stron oraz aplikacji internetowych. Może być stosowany m.in. do stylizacji takich elementów jak teksty, formularze, przyciski, wykresy, nawigacje i innych komponentów wyświetlanych na stronie.

jquery

jQuery

Jest lekką biblioteka programistyczna dla języka JavaScript, ułatwiająca korzystanie z JavaScriptu (w tym manipulację drzewem DOM).Pozwala osiągnąć interesujące efekty animacji, dodać dynamiczne zmiany strony, wykonać zapytania AJAX i inne.